สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 31 7 3 41 33 7 4 3 44
2 บ้านคลองน้ำใส 13 3 0 16 12 5 1 0 18
3 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 8 4 2 14 11 2 1 2 14
4 บ้านทรายแก้ว 7 1 0 8 9 4 0 0 13
5 บ้านยะหา 5 3 3 11 8 6 1 6 15
6 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 4 6 4 14 11 6 1 2 18
7 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 4 2 0 6 6 1 0 2 7
8 บ้านป่าหวัง 4 0 4 8 7 2 0 1 9
9 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 3 5 0 8 6 3 4 3 13
10 บ้านหลักเขต 3 4 9 16 12 5 2 4 19
11 บ้านลากอ 3 2 2 7 7 4 3 3 14
12 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 3 1 0 4 3 1 1 1 5
13 บ้านกาตอง 2 13 2 17 9 4 6 10 19
14 บ้านตะบิงติงงี 2 3 5 10 8 6 1 2 15
15 บ้านปาแดรู 2 3 1 6 8 1 0 4 9
16 บ้านบาโงยซิแน 2 2 1 5 4 4 1 5 9
17 บ้านเจาะตาแม 2 2 0 4 3 7 3 0 13
18 เขื่อนบางลาง 2 1 3 6 6 2 1 2 9
19 บ้านรานอ 2 1 2 5 4 2 0 0 6
20 บ้านทำนบ 2 1 0 3 3 6 3 3 12
21 บ้านนิบง 2 1 0 3 2 2 0 0 4
22 บ้านปะแต 2 0 1 3 2 2 1 1 5
23 บ้านฉลองชัย 2 0 1 3 1 2 1 1 4
24 บ้านกาโสด 2 0 0 2 3 1 0 1 4
25 บ้านยือนัง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
26 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 1 5 1 7 8 2 2 1 12
27 บ้านบันนังดามา 1 5 1 7 6 2 0 3 8
28 บ้านซีเยาะ 1 4 3 8 5 10 1 1 16
29 บ้านวังสำราญ 1 3 2 6 6 3 1 1 10
30 บ้านคีรีลาดพัฒนา 1 1 0 2 2 2 0 0 4
31 บ้านลาแล 1 0 3 4 3 4 0 6 7
32 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1 0 2 3 2 0 1 1 3
33 เตรียมปัญญา 1 0 0 1 4 0 0 2 4
34 สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 2 2
35 บ้านเกล็ดแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 3 2
36 บ้านตาชี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
37 บ้านรัตนา 1 0 0 1 1 0 2 2 3
38 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านบายอ 0 2 3 5 5 1 0 0 6
40 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 0 2 2 4 3 2 1 0 6
41 บ้านตังกาเด็ง 0 2 1 3 2 1 1 1 4
42 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 0 2 1 3 1 4 0 3 5
43 บ้านธารทิพย์ 0 1 2 3 2 0 1 2 3
44 บ้านสาคู 0 1 2 3 0 4 0 3 4
45 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 0 1 1 2 2 4 0 1 6
46 บ้านละแอ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
47 บ้านคชศิลา 0 1 1 2 2 0 1 2 3
48 บ้านลีตอ 0 1 1 2 0 2 4 0 6
49 ท่าละมัย 0 1 0 1 1 0 1 7 2
50 บ้านเจาะปันตัง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
51 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1
52 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 0 1 0 1 0 0 2 0 2
53 บ้านบางลาง 0 0 4 4 5 5 5 2 15
54 บ้านพงกูแว 0 0 2 2 3 0 0 1 3
55 บ้านบันนังกูแว 0 0 2 2 0 2 1 1 3
56 บ้านสันติ 0 0 1 1 1 2 1 4 4
57 บ้านตันหยง 0 0 0 0 2 1 4 2 7
58 บ้านลือเน็ง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
59 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1
60 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3
61 บ้านบาเจาะ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
62 บ้านกือลอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
63 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 127 101 79 307 258 141 71 114 470