สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 33 9 3 45 37 7 4 3 48
2 บ้านคลองน้ำใส 13 3 0 16 12 5 1 0 18
3 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 8 4 2 14 11 2 1 2 14
4 บ้านทรายแก้ว 8 2 0 10 11 4 0 0 15
5 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 6 6 5 17 14 6 2 2 22
6 บ้านยะหา 6 5 3 14 11 6 1 6 18
7 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 4 2 0 6 6 1 0 2 7
8 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 4 1 0 5 4 1 1 1 6
9 บ้านป่าหวัง 4 0 5 9 8 2 0 1 10
10 บ้านลาแล 4 0 4 8 7 4 1 7 12
11 บ้านวังสำราญ 3 5 2 10 9 4 1 1 14
12 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 3 5 0 8 6 3 4 3 13
13 บ้านหลักเขต 3 4 9 16 12 5 2 4 19
14 บ้านลากอ 3 2 3 8 8 4 3 3 15
15 บ้านกาตอง 2 13 2 17 9 4 6 10 19
16 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 2 6 1 9 10 2 2 1 14
17 บ้านซีเยาะ 2 4 3 9 6 10 1 1 17
18 บ้านตะบิงติงงี 2 3 6 11 9 6 1 2 16
19 บ้านปาแดรู 2 3 1 6 8 1 0 4 9
20 บ้านบาโงยซิแน 2 2 2 6 5 4 1 5 10
21 บ้านเจาะตาแม 2 2 0 4 3 7 3 0 13
22 เขื่อนบางลาง 2 1 3 6 6 2 1 2 9
23 บ้านรานอ 2 1 2 5 4 2 0 0 6
24 บ้านทำนบ 2 1 0 3 3 6 3 3 12
25 บ้านนิบง 2 1 0 3 2 2 0 0 4
26 บ้านปะแต 2 0 1 3 2 2 1 1 5
27 บ้านฉลองชัย 2 0 1 3 1 2 1 1 4
28 บ้านกาโสด 2 0 0 2 3 1 0 1 4
29 บ้านยือนัง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
30 บ้านบันนังดามา 1 5 1 7 6 2 0 3 8
31 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 1 2 2 5 4 2 1 0 7
32 บ้านสาคู 1 2 2 5 2 4 1 3 7
33 บ้านธารทิพย์ 1 1 2 4 3 0 1 2 4
34 บ้านกือลอง 1 1 1 3 4 0 1 1 5
35 สามัคคี 1 1 0 2 3 0 0 2 3
36 บ้านคีรีลาดพัฒนา 1 1 0 2 2 2 0 0 4
37 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1 0 2 3 2 0 1 1 3
38 เตรียมปัญญา 1 0 0 1 4 0 0 2 4
39 บ้านเกล็ดแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 3 3
40 บ้านตาชี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 บ้านรัตนา 1 0 0 1 1 0 2 2 3
42 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านบายอ 0 2 3 5 5 1 0 0 6
44 บ้านตังกาเด็ง 0 2 1 3 2 1 1 1 4
45 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 0 2 1 3 1 4 0 3 5
46 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 0 1 1 2 2 4 0 1 6
47 บ้านละแอ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
48 บ้านคชศิลา 0 1 1 2 2 0 1 2 3
49 บ้านลีตอ 0 1 1 2 0 2 4 0 6
50 ท่าละมัย 0 1 0 1 1 0 1 7 2
51 บ้านเจาะปันตัง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
52 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1
53 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 0 1 0 1 0 0 2 0 2
54 บ้านบางลาง 0 0 4 4 5 5 5 2 15
55 บ้านพงกูแว 0 0 2 2 3 0 0 1 3
56 บ้านบันนังกูแว 0 0 2 2 0 2 1 1 3
57 บ้านสันติ 0 0 1 1 1 2 1 4 4
58 บ้านตันหยง 0 0 0 0 2 1 4 2 7
59 บ้านลือเน็ง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
60 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 0 0 0 0 4 1 4
62 บ้านบาเจาะ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
63 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 145 112 86 343 295 142 75 115 512