เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยือนัง สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 48 เข้าร่วม 4
5 สามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 48 เข้าร่วม 4
6 บ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 37 เข้าร่วม 6
7 บ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 30 เข้าร่วม 7
8 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 7 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 77.67 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาคู สพป. ยะลา เขต 2 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 70.67 เงิน 4
5 บ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. ยะลา เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 62 ทองแดง 4
5 บ้านสันติ สพป. ยะลา เขต 2 58.66 เข้าร่วม 5
6 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 56.33 เข้าร่วม 6
7 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม
8 บ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบันนังกูแว สพป. ยะลา เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 56 เข้าร่วม 4
5 บ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 55 เข้าร่วม 5
6 บ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 54 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 - -
5 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 4
5 บ้านบาเจาะ สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 4
6 บ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง 6
7 บ้านรัตนา สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 7
8 บ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 8
9 บ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 62 ทองแดง 9
10 บ้านปะแต สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรานอ สพป. ยะลา เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 79.33 เงิน 4
5 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 77.33 เงิน 5
6 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 76.66 เงิน 6
7 บ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 76.66 เงิน 6
8 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 8
9 บ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 80.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบันนังกูแว สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 74.66 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 87.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 85.60 ทอง 4
5 บ้านสาคู สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านเกล็ดแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 6
7 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละแอ สพป. ยะลา เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 77.66 เงิน 4
5 บ้านยือนัง สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน 5
6 บ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 68.60 ทองแดง 6
7 บ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง 7
8 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 67.60 ทองแดง 8
9 บ้านลือเน็ง สพป. ยะลา เขต 2 67.30 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 73.67 เงิน 5
6 บ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 6
7 บ้านสาคู สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 77.53 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 76.33 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 41.80 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาโสด สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 67.90 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลีตอ สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันติ สพป. ยะลา เขต 2 56 เข้าร่วม 4
5 บ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 55.90 เข้าร่วม 5
6 บ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต 2 50.30 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 58.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน