สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายรอมะฎอน  ยีปาโล๊ะ
2. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  อากาซา
3. เด็กชายอามีน  เจ๊ะเล๊าะ
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  อภิบาลแบ
2. นางสาวมาซีเตาะห์  เซงเเละ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายมะดาราฟี  วาหับ
2. เด็กชายอาริฟ  ยะพา
3. เด็กชายอาลิฟ  ยะพา
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยสาลี
2. นายบุญสม  อินทรประดิษฐ์