สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกาสนียา  ดือระซอ
2. เด็กหญิงอัคลีมา  โตะจอ
3. เด็กหญิงฮากีมา  อุมะ
 
1. นางสาวมารินี  บิงยะพา
2. นางสาวยามีลา  ตาแกะ