สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซูฟิยัน  ยะโก๊ะ
2. เด็กหญิงอัสมาวาตี   โต๊ะเฮง
3. เด็กหญิงอามานี   บากา
 
1. นางภาพร   อกนิษฐ์
2. นายมาหามะกอซี  คาเรง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายอัลฟารี   สะมะแอ
2. เด็กชายอัลยัส   มณีหิยา
3. เด็กชายอิสมาแอ   เจะเตะ
 
1. นางนูรียา   หะยีมะเซ๊าะ