สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปัญญา สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพาตีเมาะ  มะเซง
2. เด็กหญิงอิฟติซันต์  กรือมอ
3. เด็กหญิงฮัซนียะห์  เจ๊ะหะ
 
1. นางสาวอัดติยา  เศษแอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมะแซฟู  มามะ
2. เด็กชายอัสมีน  เจ๊ะหะ
 
1. นายสมศักดิ์  มาแน