สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสรี  อีแต
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  สาเมาะ
3. เด็กหญิงอารียา  กือจิ
 
1. นางสาวสุพรรษา  รักษาษร
2. นางสาวมุมีนะห์  เจะแมง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซารีดา  ปะดอ
2. เด็กหญิงซูไฮนี  สาแม็ง
3. เด็กหญิงอารียา  กือจิ
 
1. นางสาวสุพรรษา  รักษาษร
2. นางสาวมัสวารี  บือแน