สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิซัลมี  ปูลา
 
1. นางอาติก๊ะ  จะปะกิยา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอาซีเยาะ  ดาลียา
 
1. นางอาติก๊ะ  จะปะกิยา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาซียะห์  จีณารงค์
 
1. นางสุทัศน์นันทน์  บุญยอดสี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงต่วนนุรฮารีซา  โต๊ะโซ๊ะ
2. เด็กหญิงอัฟนาน  กาโบะ
 
1. นางสาวภัทรชรี  หนูแพ