สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุสรี  สะมะแอ
2. เด็กชายอารอฟาต  มะแตฮะ
 
1. นางสาวซาลีหะ  แวกาเดร์
2. นางสาวนูรีดา  หามะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฮานาฟี  มูสอ
 
1. นางสาวนูรีดา  หามะ