สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงฟาเดียร์   ดือราโอ๊ะ
 
1. นางสาวฟารีดา   มะแส
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายมุมีน   อุเซ็ง
2. เด็กชายอัสโร   จินตรา
3. เด็กชายเนาฟัล    สาและมิง
 
1. นางสาวสุไรดา   ดอสอลี
2. นายภานุพงศ์    นิธิวิสุทธ์