สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายอับดุลเล๊าะ   หะรงค์
2. เด็กชายอัลมุหตาดี   จาหลง
 
1. นางสาวสิรภัทร   บุซา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนะฮดีย์   สาและมิง
2. เด็กชายนิมาน   อูมา
 
1. นายมูดีรน   เต้งชู
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบัซลาห์   ดือราโอ๊ะ
2. เด็กชายอับดุลฮากีม   ลายา
3. เด็กชายอัมรู   แวมูน๊ะ
 
1. นายวาริด   ขำนุรักษ์
2. นางมารีเยาะ   กะลูแป
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปาตีฮะห์    แมะอี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซูไฮมี   สุหลุง
3. เด็กหญิงสูนีตา   มณีหิยา
 
1. นางรัยนา   ดีแม
2. นางอารียา   สอเฮาะ