สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีกีน   กาเร็ม
 
1. นางสาวมาฤนี    มามะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงตัสนีมี   และแย
2. เด็กหญิงนัสรีน  สีแต
3. เด็กชายอัสมัน   ทณีหิยา
4. เด็กหญิงอารีนา   สาและ
5. เด็กหญิงอารีนา   มะแตฮะ
6. เด็กชายอิบรอเฮง    มูซอ
 
1. นางสาวษิณีชา   แสงสว่าง
2. นางสาวฮามีนะ   โซีะสะตา