สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าละมัย สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงฮูรียะห์   กะดะแซ
 
1. นางรอสือนะ   เร็งมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงแวแย  แวบือราเฮง
 
1. นายอดินันท์  สำเร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงซัยนะ  สะนอยานยา
2. เด็กหญิงนิฮัซนี  อิสแม
3. เด็กหญิงมารีแย  มูดอ
 
1. นางสุฑากุล  ดีตรีเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  ดอเลาะหมิ
 
1. นายอับดุลนาเซ  เจ๊ะเลาะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอามาน  เจ๊ะเลาะ
 
1. นายอับดุลนาเซ  เจ๊ะเลาะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนูรุลอัยนี  หะยีเตะ
2. เด็กหญิงมูรณี  สาและ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  สาและ
 
1. นางสาวนิยานีลา  มะแซ
2. นางสาวรอณีซ๊ะห์  เจ๊ะเย็ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายซุฟยัน  ซามะแซ
2. เด็กชายอิรฟาน  หะแวยาวอ
 
1. นายมาหะมะบรี  สาคอ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกอยีมะห์   เจะมะ
2. เด็กหญิงโซเฟีย  ขเดมิน
 
1. นายอดินันท์  สำเร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายซุฟนัน  ซามะแซ
2. เด็กหญิงตัสนีม  ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงบิสมี  บาราเฮง
 
1. นางนาบาวียะห์  คาเร็ง
2. นางสาวนิดารีละห์   สาแน