สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแวซีตีฮายาร   ดูมีแด
 
1. นางสาวฟีรยา  อุเซ็ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูไวบะห์  ยายีสาและ
2. เด็กหญิงนูรมีซาน  วะวา
3. เด็กหญิงนูรอามานี  คาจะลากี
4. เด็กหญิงรุสนานี   ลาเต๊ะ
5. เด็กหญิงอาอีเสาะ  มีตียอง
 
1. นางสาวรอมือละ  สาหะ
2. นางสาวฮันซีนา  โต๊ะตาหยง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟาตีฮ๊ะ  ยะโกะ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  แนลูแล
3. เด็กหญิงรุสนานี   อาลีมามะ
4. เด็กหญิงรูซมีลา  วานิ
5. เด็กหญิงวิรดา  มะหะแซ
 
1. นางสาวรอมือละ  สาหะ
2. นางรูสียะห์  สะอิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงนูรฟาติน   ยูโซะ
 
1. นางสาวรอมือละ   สาหะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาแอเสาะ  สาแม
 
1. นางสาวรอมือละ  สาหะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคอดีเยาะห์   เป๊าะกา
2. เด็กหญิงซูฟียะห์  กจิ
 
1. นายอับดุลฮากำ   ดอคอ
2. นางสาวปาตีเมาะห์  บาเหะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอฟูร์  เด็ง
2. เด็กหญิงนิซูไฮนี   ลูโบะยาเซ็ง
3. เด็กหญิงฟาดีฮะห์   ดอเลาะ
 
1. นางสาวฟีรยา  อุเซ็ง
2. นางมากลือซง  วาแต
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  บอเถาะ
2. เด็กหญิงนุฮาวาตี   ยะโกะ
3. เด็กหญิงไซนับ   ดือเร๊ะ
 
1. นางญานิกา  นวกิจพิพัฒน์
2. นางสุภาวดี  จินดารัตน์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซามี  กอและ
2. เด็กชายนัสรี  สะระยะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดคอยรี  บือแน
 
1. นายพารีดี  ลาบูอาปี
2. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  เจะเต๊ะ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฮัม  อาแว
2. เด็กชายอับดุลรอมัง  ลาเก๊ะมา
3. เด็กชายอับดุลฮากีม  ฮะซา
 
1. นายพารีดี  ลาบูอาปี
2. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  เจะเต๊ะ