สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนุรดีน  มะลี
2. เด็กชายไซนุรดีน  สอรี
 
1. นางสาวอามีเนาะห์  อะหะมะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอีลมี  กาโฮง
 
1. นางสุวดี  ชนะสุมน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอีลมี  กาโฮง
 
1. นางสุวดี  ชนะสุมน