สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนิบง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซาวานี  บือนีมะเร็ะ
2. เด็กหญิงซุลฟาร์  โดยหะ
3. เด็กหญิงนุรอัฟซาน  นาวีเยาะ
4. เด็กชายฟาริด  สะนียอ
5. เด็กหญิงมัรยัม  นือเร็ง
6. เด็กหญิงมาริณี  ลูโบะ
7. เด็กหญิงมาริณี  ลูโม๊ะ
8. เด็กหญิงมุสลีมะห์  เจ๊ะหะ
9. เด็กชายมูฮัมหมัดซัยญิด  สามาน
10. เด็กชายยูนัยดี  นือเร็ง
11. เด็กชายลุกมาน  โดยหะ
12. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะเลาะ
13. เด็กชายอัฟฟันดี  วาเด็ง
14. เด็กชายอาซูฟียัน  หมินเจะเกะ
15. เด็กชายอานัส  บาตูขาเด็ง
16. เด็กชายอาฟิซ  บูงอปีแน
17. เด็กหญิงอารียา  ลาบูอาปี
18. เด็กชายอิบรอฮีม  บูงอปีแน
19. เด็กชายอีลียาสาด  มะอีซอ
20. เด็กหญิงฮามีดะห์  อาแว
 
1. นายรุสดี  สามานะอะ
2. นายอาซือมัน  ประเปะ
3. นายมะมาแซ  กาซอ
4. นางสาวสุปราณี  ใบหมัด
5. นางสาวฟิตรา  สาเล็ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงมีมี  อาแด
 
1. นางกูรอยฮา  ยามิรูเด็ง