สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวารีซ๊ะ  สามะ
 
1. นางมัสตูรา  ติหมุนนิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอับดุลนาอีม  และปายัง
 
1. นายไพซูรห์  มะเกะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงริสติลดา  ดอเลาะ
 
1. นายมะรอมลี  อาแด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรียะ  ปาแนจะกะ
 
1. นางฟาติมา  จินตรา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงซูไฮลา  อาแด
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  มามะ
 
1. นางฟาติมา  จินตรา
2. นายอิบรอเฮง  ดอเลาะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายบาฮากีม  เลาะบาสา
2. เด็กชายมะรอมลี  ปาแนจะกะ
3. เด็กชายมุมิน  ปาแนจะกะ
 
1. นางฟาติมา  จินตรา
2. นายไพซูรห์  มะเกะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนูรวานี  อาก๊ะ
 
1. นางมารีเยาะห์  ปายีแมเราะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  แดเบาะ
 
1. นางยารีเยาะ  สือรี