สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรฮัสลีซา  ลาได
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เจะหลง
3. เด็กหญิงฟารีฮัน  ดอฆอ
 
1. นางสาวเร๊าะเม๊าะ  ซา
2. นางนิรัชรา  ดิเส็ม