สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนัส  ขาเดร์
2. เด็กชายอันวา  บาโงสะนอ
 
1. นางนิรัชรา  ดิเส็ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  อาแด
2. เด็กชายฮาซัน  ดือราแม
 
1. นางนิรัชรา  ดิเส็ม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายซากิบ  ปุโรง
2. เด็กชายมะยูกี  ดอหมิ๊นารอ
3. เด็กชายอัสมาวี  ปาเซเลาะ
4. เด็กชายอามีน  ดือราแม
5. เด็กชายอายุบ  เจ๊ะแม
6. เด็กชายเจ๊ะอามิง  เจ๊ะเสาะ
 
1. นายอัสมาน  มูซอ
2. นายนูซียาดี  สาลีเนาะ
3. นางสาวยูวารี  ตีลี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 50.3 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมูฮำมัดฮากีมี  นิแว
2. เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู  ดาโอ๊ะ
3. เด็กชายอัลฟาน  บาโงสะนอ
4. เด็กชายอานัส  กูดู
5. เด็กชายอานัส  เจ๊ะมะสาแล
6. เด็กชายอามีน  ลือมาแต
 
1. นายอับดุลรอมัน  สูแว
2. นายมานาวี  นะโก๊ะ
3. นางสาวสาลินี  โตะดอเลาะ