สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรซัลวานี   มามะ
2. เด็กหญิงอามีเนาะ  ปะดอแม
3. เด็กหญิงอาอีละ  กาจะลากี
 
1. นางฮายาตี   มามะ
2. นางกฤติกา   ช่องชะนิล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงซูไรดา  ปะกอ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะเตะ
 
1. นางศศินา  ดามะ
2. นางสาวสานียะ   โต๊ะอิ