สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนาซูฮา  ปูลา
2. เด็กหญิงภัทรพร  โกมลตรี
 
1. นางกามีละห์  ปาแย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดุลเราห์มาน  ยะโกะ
 
1. นางสาวหมัยล่าโฉม  แม่นอุดม