สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตัสนีมย์  แวดายะ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดูมีแด
3. เด็กหญิงอาตีกะห์  สะแต
 
1. นางอินฑุกานต์  มณีรัตน์
2. นางอรอุมา  เพ็ชรนิล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัจมีย์  ศิริวัลลภ
 
1. นางจารุณี  เฉิดฉิ้ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุไลมาน  ทากือแน
2. เด็กชายอับดุลอาซีซ  ยะผา
3. เด็กชายแวนูซี  ดือราแม็ง
 
1. นางมารีแย  วาโซะ
2. นางสาวอาดีละห์  มะรานอ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงตัสนีม  หอมาเบ๊าะ
2. เด็กหญิงรุสนานี  แวมายิ
 
1. นางสุมาลี  กูหวะ
2. นายอันนูวา  เวาะหลง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 56.2 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัสมี  ดีแม
2. เด็กหญิงนูรีย์  บากา
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  กานุงมิง
2. นางสาวนูรฮีดายะห์  รามันเจะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายมาหมะสุกรี  บาสอ
2. เด็กชายมาหามะรุสดี  ยะมา
3. เด็กชายมุฮญิดดีน  แวดายะ
4. เด็กชายมูนีร  ระแว้ง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดละฮ์ซาล  บูดิง
6. เด็กชายมูฮำหมัดการอมีน  อุเซ็ง
 
1. นายนูรดิน  บายอ
2. นางลีซาน  ตีมุง
3. นางสาวนารีทิพย์  อูมา