สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละแอ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุซรอ  ลอเด็ง
 
1. นางสาวมัสตูรอ  ดอคา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาตือมา  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงอีมาน  ยานยา
 
1. นางสาวมัสตูรอ  ดอคา
2. นางสาวมัสนี  คงแก้ว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุสลีนา  จารู
2. เด็กชายอับดุลตักวา  นือเร็ง
 
1. นางสาวมัสนี  คงแก้ว
2. นางสาวมัสตูรอ  ดอคา