สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซอลาฮุดดีน  ดีแม
 
1. นางสาวนูรียะ  สามีแล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนูรอามานี  บือแย
 
1. นางนางสุไฮลา  แวจิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอานัส    ยามา
 
1. นางสาวซ้อลลัย   อาหวัง