สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลีตอ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงซูนีรา   เประเปะ
 
1. นางเสาวนา    เจะมะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูฮำหมัดชาริบ   อาลีโต๊ะมะ
 
1. นายพิชาญ  อักษรพิบูลย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงไซนับ   สนิ
 
1. นายสุริยา  ดาผะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซีตีรอฮานา   ยาลอ
2. เด็กหญิงดารีมี  แดวอสนุง
3. เด็กหญิงอาซียะห์   อีแน
4. เด็กหญิงอามานี   ยาลอ
5. เด็กหญิงฮารีซะห์   สะตาปอ
6. เด็กหญิงไซนานี    อีแน
 
1. นายอรชัย    อาเย๊าะ
2. นางสาวหัสนะห์   เมาะสะ