สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสาคู สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.3 เงิน 8 1. เด็กชายอัสมิน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวพาตีเม๊าะ  บากา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  หะยีดอเลาะ
2. เด็กชายซูเฟียน  สูแว
3. เด็กหญิงอัศรีนา  ปูซู
 
1. นางสาวฟารีทรา  ตุรงค์โกวิท
2. นางสาวอัสมะ  ซูเดง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงฮายาตี   กาจะลากี
 
1. นางสาวสุวรรณี  อิบรอเห็น
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายรีดวน  ดอนิ
2. เด็กชายอับดุลมายีดีน  ดีสะเอะ
 
1. นายรอสือลี   บาฮะคีรี
2. นางสาวฮายาตี  มูเซะ