สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรมัน  ดีนา
 
1. นางสาวมารียานี  สาเมาะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แวหามะ
 
1. นางสกุลตลา  บาโง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูไรนี  ตอรีอะ
 
1. นายอุสมาน  บูเกะก๊ะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงซูไฮลา  สะนิ
2. เด็กหญิงฟานิลตา  ตอรีอะ
 
1. นางหัสหน๊ะ  อัลอับรอร์
2. นายอุสมาน  บูเกะก๊ะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซาฟาวี  ดอเลาะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  แวอามะ
3. เด็กหญิงฮายาตี  หะยีปะดอ
 
1. นางหัสหน๊ะ  อัลอับรอร์
2. นางสาวมารียานี  สาเมาะ