สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.7 ทอง 5 1. เด็กชายธีระเดช  อิสลาม
2. เด็กหญิงนุรฟัจรี  บุญทวี
3. เด็กหญิงอนิสรีน่า  หวังแหล๊ะ
 
1. นางวันมาเรียะ  ประจัน
2. นางสาวมุสลีฮา  ลียะ