หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สนามหน้าอาคาร 1 ห้อง บริเวณหน้าโรงอาหาร 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" สนามหน้าอาคาร 1 ห้อง บริเวณหน้าโรงอาหาร 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-333 24 ก.ย. 2559 08.30-15.00 พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 11.30-12.00 ในห้องแข่งขัน
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 24 ก.ย. 2559 08.30-15.00 พักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา 11.30-12.00 ในห้องแข่งขัน
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]