หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งซ้าย) 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งขวา) 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งขวา) 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 (ขวา) 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 (ขวา) 24 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 25 ก.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 25 ก.ย. 2559 10.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งซ้าย) 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งซ้าย) 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 25 ก.ย. 2559 10.30-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 25 ก.ย. 2559 10.30-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งซ้าย) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งซ้าย) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งขวา) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร (ฝั่งขวา) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 (ขวา) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 (ขวา) 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]