หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องร่มเย็น 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องร่มเย็น 24 ก.ย. 2559 10.00-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร หอประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2559 09.00-09.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร หอประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2559 09.30-10.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร หอประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 25 ก.ย. 2559 10.00-10.10 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องบัวชมพู 23 ก.ย. 2559 09.00-09.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องบัวชมพู 23 ก.ย. 2559 09.00-09.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง บาลา-ฮาลา 24 ก.ย. 2559 15.10-16.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 12.30 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง บาลา-ฮาลา 24 ก.ย. 2559 13.05-14.05 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 12.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง บาลา-ฮาลา 24 ก.ย. 2559 14.05-15.10 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 12.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 24 ก.ย. 2559 13.00-15.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 12.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 24 ก.ย. 2559 15.30-16.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 12.30 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 25 ก.ย. 2559 09.00-09.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 25 ก.ย. 2559 09.30-10.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]