หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 311 การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 312 การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626, 627 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]