หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 61 36 60% 9 15% 9 15% 6 10% 60
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 45 23 52.27% 8 18.18% 6 13.64% 7 15.91% 44
3 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 48 20 41.67% 12 25% 10 20.83% 6 12.5% 48
4 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 67 19 32.2% 17 28.81% 10 16.95% 13 22.03% 59
5 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 55 16 34.04% 10 21.28% 14 29.79% 7 14.89% 47
6 โรงเรียนบ้านโต 49 13 29.55% 9 20.45% 13 29.55% 9 20.45% 44
7 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 28 13 46.43% 6 21.43% 5 17.86% 4 14.29% 28
8 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 36 11 35.48% 12 38.71% 4 12.9% 4 12.9% 31
9 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 52 10 21.74% 8 17.39% 13 28.26% 15 32.61% 46
10 โรงเรียนบ้านแหร 27 10 40% 4 16% 7 28% 4 16% 25
11 โรงเรียนบ้านราโมง 29 8 27.59% 9 31.03% 4 13.79% 8 27.59% 29
12 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 27 7 25.93% 9 33.33% 5 18.52% 6 22.22% 27
13 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 19 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านนาข่อย 28 6 22.22% 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 27
15 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 30 5 19.23% 11 42.31% 6 23.08% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนบ้านจุโป 62 4 7.14% 12 21.43% 25 44.64% 15 26.79% 56
17 โรงเรียนธีรวิทยา 27 4 16% 10 40% 4 16% 7 28% 25
18 โรงเรียนบ้านเยาะ 38 4 12.9% 7 22.58% 8 25.81% 12 38.71% 31
19 โรงเรียนบ้านบัวทอง 18 4 25% 6 37.5% 0 0% 6 37.5% 16
20 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 14 4 30.77% 2 15.38% 6 46.15% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 14 4 30.77% 1 7.69% 6 46.15% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนบ้านยะรม 12 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 11
23 โรงเรียนวชิรศึกษา 22 3 15% 5 25% 6 30% 6 30% 20
24 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 19 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
25 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านศรีนคร 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 9 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนบ้านมาลา 24 1 5% 6 30% 5 25% 8 40% 20
29 โรงเรียนบ้านธารมะลิ 18 1 6.25% 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 16
30 โรงเรียนบ้านปะเด็ง 11 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 11
31 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) 14 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
32 โรงเรียนบ้านวังศิลา 11 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
33 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 13 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 11
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 10 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 9
35 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
36 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 24 0 0% 4 19.05% 6 28.57% 11 52.38% 21
37 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) 13 0 0% 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 12
38 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) 8 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
39 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 11 0 0% 1 10% 4 40% 5 50% 10
40 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 7 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
41 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 18 0 0% 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]