หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 10 34 11
2 007 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 13 28 19
3 008 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 18 30 19
4 009 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 10 17 13
5 010 โรงเรียนบ้านจุโป 62 126 71
6 011 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 55 117 72
7 012 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 14 25 19
8 015 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 11 13 12
9 016 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 19 32 27
10 017 โรงเรียนบ้านธารมะลิ 18 48 27
11 018 โรงเรียนบ้านนาข่อย 28 53 40
12 019 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 48 117 77
13 021 โรงเรียนบ้านบัวทอง 18 40 29
14 022 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 14 31 18
15 020 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 30 62 44
16 023 โรงเรียนบ้านปะเด็ง 11 22 17
17 024 โรงเรียนบ้านมาลา 24 47 34
18 025 โรงเรียนบ้านยะรม 12 26 20
19 027 โรงเรียนบ้านราโมง 29 55 45
20 028 โรงเรียนบ้านวังศิลา 11 23 16
21 029 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 36 82 55
22 030 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 9 21 13
23 031 โรงเรียนบ้านศรีนคร 9 19 13
24 034 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 67 116 85
25 026 โรงเรียนบ้านเยาะ 38 76 56
26 032 โรงเรียนบ้านแหร 27 70 33
27 013 โรงเรียนบ้านโต 49 100 70
28 033 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 52 126 77
29 014 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 7 12 11
30 036 โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 24 35 30
31 037 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 61 170 102
32 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 45 87 59
33 001 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 27 44 40
34 002 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 28 69 40
35 005 โรงเรียนธีรวิทยา 27 52 30
36 035 โรงเรียนวชิรศึกษา 22 48 27
37 042 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) 8 28 9
38 003 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 19 44 22
39 041 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) 13 23 16
40 038 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 3 5 3
41 039 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) 14 23 20
รวม 1040 2196 1441
3637

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]