สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฟุรกอน  ซียง
 
1. นางสาวไซนะ  แดแบง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35.71 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายฟิรฮาน  บาเกาะ
2. เด็กชายมุฮัมหมัดตอเหร์  อาบา
 
1. นางซูวัยบะห์  ชุมฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายมูฮาบัต  ยือมา
2. เด็กชายเหม  สะแลแม
 
1. นางซูวัยบะห์  ชุมฤทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงซุลฟา  ดุลลาเตะ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  การี
 
1. นางสาวทศพร  บาฮา
2. นางสาวรัตนา  แซ่ลุ่ย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติกวิน  แซ่ลี
2. เด็กชายซอฟวาน  บาเกาะ
3. เด็กชายมุตตากีน  งามทรัพย์
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  แนลูแล
5. เด็กชายลุกมาน  คามมุขกันทร
6. เด็กชายอัมรี   การี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แดบ๊อก
2. นางสาวศศิมา  บือนา
3. นายไอมาน  ดาซิง