สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงซูฮายลา  เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงนูรมี  สือเม๊าะ
 
1. นางสาวอากีหละ  โต๊ะกา
2. นางสาวมาซีเตาะ  กอตา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงบิสมิล  ยีแวเจะ
2. เด็กหญิงฮาวารี  กูโน
 
1. นางสาวมาวาตี  ยะโต๊ะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงซากียะห์  เจะเลาะ
2. เด็กหญิงสุฮารียา  ยะโตะ
 
1. นายวิรูญ  ศักดิ์สองเมือง
2. นางสาวสายธิดา  อินทร์ปอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.43 เงิน 8 1. เด็กหญิงซัลวานีตา  ปิยา
2. เด็กหญิงสุฮารียา  ยะโตะ
 
1. นายวิรูญ  ศักดิ์สองเมือง
2. นางสาวสายธิดา  อินทร์ปอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิฟาอีซะห์  บากามะ
2. เด็กชายฟาริด  กาเดร์
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิช  สะมะแอ
 
1. นางสาวการีมะห์  ละมะโต
2. นางหะลีเม๊าะ  ดาอุแม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายคอลีดี  เฮ็งซา
2. เด็กชายอับดุลบาซีร  ดือราแม
3. เด็กชายฮาซัน  สีเดะ
 
1. นางสาวมาซีเตาะ  กอตา
2. นางสุกัญญา  หะยียูโซ๊ะ