สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัศมี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายมะรอฮิง  เจ๊ะมะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายซัมซุง  ดาหะตอ
 
1. นายอัลอามีน  ซียง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอาซารา  ดาหะตอ
 
1. นายอัลอามีน  ซียง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายตูนีซาน  ซียง
2. เด็กชายมุหซีน  ลือบา
 
1. นายอัลอามีน  ซียง
2. นายอับดุลรอมาน  หะระตี
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงต่วนนูริสลา  กะตะโม๊ะ
2. เด็กหญิงรุสนีดา  รือเสาะ
3. เด็กหญิงเญาดา  เส็นเด
 
1. นางสาวคนัมพร  หะยีตาเย๊ะ
2. นางจิราพร  ดารามัน