สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรียะห์  สนุง
2. เด็กหญิงรุสนา  สนุง
3. เด็กหญิงอาตีก๊ะ  อาวากาจิ
 
1. นางจุเรลา  แมเราะ
2. นางสาวมัสตูรา  สนุง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอฮาบรียะห์  กาเซ็ง
2. เด็กชายอิสมาแอ  หะยียูโซะ
 
1. นางสุไอณี  ซาเก็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ตาเย๊ะ
 
1. นางสุไอณี  ซาเก็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรูฮานา  มะหนี
2. เด็กหญิงอาวาติส  หาสกุล
 
1. นางลัคนา  อมรึก
2. นางสุไอณี  ซาเก็ง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงซูนีต้า  เพ่งบูญ
2. เด็กหญิงฟาซียะห์  ตาเยะ
3. เด็กหญิงโนรีซะห์  ตาเซ๊ะ
 
1. นางจุเรลา  แมเราะ
2. นางนารีซา  ซียง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กชายนัศรุน  ดาอิตำ
2. เด็กชายรัฐพล  ดอเลาะ
3. เด็กชายอิสมาแอ  สาลัง
 
1. นางพรทิพย์  สายะเวส
2. นางลัคนา  อมรึก