สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริยา  วงศ์แย้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์แย้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซาฟีอี  บาระ
2. เด็กชายลุกมาน  มะหะ
3. เด็กชายอับดุลลออิม  ติงระยะ
 
1. นางสาวนูอายนี  ตอเย๊ะ
2. นายอาซูวัน  ดอเลาะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  มะลี
2. เด็กชายอัดนัน  บูงา
3. เด็กหญิงโสรยา  ดอเลาะ
 
1. นางสุพรรษา  ลิ้มรัตน์
2. นางสาวเฝาซีหย๊ะ  หะยีหมีน