สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซัฮดัน  เจะแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซามิล  ยุมอ
3. เด็กชายอิมรอน  ซีนา
 
1. นางฮานูนา  มะมิง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรีย์  มะสะ
 
1. นายธนวัฒน์  ศักดิ์สองเมือง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงซูลฟา  ยานยา
2. เด็กหญิงนุรวาฮีดา  บือราเฮง
 
1. นางสาวนภาลัย  ไตรสุวรรณ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงซาวาณ  เต๊ะแต
2. เด็กหญิงอัฟนาน  ยานยา
3. เด็กหญิงอารีนีย์  มะแซ
 
1. นางวนิดา  อาแว
2. นางสาวฮามีด๊ะ  กาเส็ง