สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฟาดีละห์  มะสาอิ
 
1. นางสาวรอฮานี  ยิมัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัสรียา  สะเต๊าะ
 
1. นายมนัส  เกื้อภาระ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงซากีนะห์  เวาะนิ
2. เด็กหญิงตัสนีม  อาแว
 
1. นางสาวนายาตี  กือมอ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนูรีซัล  มะสะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัร  สุเร็ง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดยูซุฟ  สะเตาะ
 
1. นางสาวมารียานี  มะหมัด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.29 ทองแดง 21 1. เด็กชายมูฮัมหมัดกาดาฟี  สาและ
2. เด็กชายอับดุลมาติน  บือแน
 
1. นายฮูไซมี  มะมิง
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยามา
2. เด็กชายอาฟันดี  ยิมัน
3. เด็กหญิงอูมัยยะห์  ยันยา
 
1. นางสาวฮูสสะนา  สาเล็ง
2. นางสาวยาวารี  มะแซ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงตัสนีม  มะมิง
2. เด็กหญิงนัสริน  ซีนา
3. เด็กหญิงมัสรีตา  สาและ
 
1. นางสาวสุวิณา  ชูอ่อน
2. นางนิชานาถ  เจะเต๊ะ