สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงซาปูเราะห์  ยานิ
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอัสมาส  เจ๊ะอาลี
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนาบีละห์  หาญณรงค์
 
1. นางรัตยา  มะเท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนัสริน  หาญณรงค์
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเด็กชายดานียาล  แปแนะ
 
1. นางสาวอาวาตีพ  เจะแม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนูรมา  เจะอาลี
2. เด็กหญิงมุสลิมะห์  หะมิมะดิง
3. เด็กหญิงอาเอซะห์  หะมิมะดิง
4. เด็กหญิงเด็กหญิงโซเฟีย  คาเด
5. เด็กหญิงเด็กหญิงโนรธีดายะห์  ลูดิง
 
1. นางสาวฟักรีย๊ะ  วาแม
2. นางแฉล้ม  วสุโรจน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญลญา  ซาเลง
2. เด็กหญิงกัลมานี  ดารอฮิง
3. เด็กหญิงฟาฏอนะห์  ซาเลง
4. เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจ๊ะมะ
5. เด็กหญิงสุไรณี  แวและ
 
1. นางสาวฟักรีย๊ะ  วาแม
2. นางนัสริน  สันตตินบีวงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  กะลูแป
 
1. นางสาวฟักรีย๊ะ  วาแม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวรรณณา  สาแม
 
1. นางสาวฟักรีย๊ะ  วาแม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงไซนุน  ดายี
 
1. นายอดินันท์  บือนา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณณา  สาแม
 
1. นางสาวฟักรียะห์  วาแม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71.2 เงิน 12 1. เด็กชายบูฆอรี  ลาหะมัน
2. เด็กชายรอฎีมาน  บีฮิง
3. เด็กชายอัปนันท์  เซ็งและ
 
1. นายชิน  ไชยหมาน
2. นายสุกรี  สาเลง