สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนินูรเดียนา  การี
2. เด็กหญิงนูรอัสรีนา  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงนูรีซัน  ตือราพอ
4. เด็กหญิงฟาตอนะห์  บาซอ
5. เด็กหญิงฟารีฮาน  เจ๊ะเด็ง
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  สิงค์สุวรรณ
7. เด็กหญิงวารุณี  ปูยุ
8. เด็กหญิงศิริมา  บาฮา
9. เด็กหญิงอากีละห์  มะหะวี
10. เด็กหญิงอาลีฟะห์  มะหะวี
11. เด็กหญิงอาวาตี   มะลี
12. เด็กหญิงอิบตีสาน  มะลี
13. เด็กหญิงฮาซานะห์  บาฮา
14. เด็กหญิงโศรยา  บาฮา
 
1. นางสาวดุจดาว  ทองตัน
2. นางสาวซาบีต้า  ดากามะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายธีระพงศ์  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงนาตาชา   สงบใจเพชร
3. เด็กหญิงฟารีฮาน  เจ๊ะเด็ง
 
1. นางสาวซาบีต้า  ดากามะ