สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนูรีซัน  สาอิ
 
1. นางสาวการ์ตีณีย์  อับดุลเลาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฟารีตา  ตาเละ
 
1. นางสาวการ์ตีณีร์  อับดุลเลาะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัษนิม  ปูซู
2. เด็กหญิงนูรปาตินนะห์  ฮาแว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ญาณสูตร
 
1. นางสาวรอกีนา  กาเต๊ะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนิรุสมี  อาบ๊ะ
 
1. นางสาวอิสฟานี  วาหลง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนูรนี  เจะหลง
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  อาแย
 
1. นางสาวยูบัยดะห์  อาแว
2. นางสาวการ์ตีณีย์  อับดุลเลาะ
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายนิรีดูวัน  สาหะ
2. เด็กชายมะซูฟียัน  แวนิ
3. เด็กชายอีรฟาน  กาแมะ
 
1. นางสาวอารีนี  สาและ