เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ธ.ค. 2559
19 ธ.ค. 2559
20 ธ.ค. 2559
21 ธ.ค. 2559
22 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันพร้อมด้วยบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน ไปแสดงต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันแข่งขันด้วย  
 

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 ————–——————-

 
   
 
ประกาศจากศูนย์หุ่นยนต์ภาคใต้
- ภาพGenerator ที่ใช้ในการแข่งขัน
- ขนาดก้านจับ Generator กว้าง 12 เซ็นติเมตร ส่วนมือจับ 10 เซ็นติเมตร
- การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกประเภทที่จะต้องใช้ไฟฟ้า 220v ให้เตรียมปลั๊กสามตา ขนาดความยาวอย่างน้อย 5 เมตร ไว้ด้วย
 
  สเปคเครื่องและโปรแกรมร์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง


 
  • เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
  • หน่วยประมวลผล Core i5 2.7 GHz
  • Ram 4 Gb
  • มี Keyboard และ Mouse USB
  • ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro 64bit
  • ติดตั้ง Microsoft Office 2010 (เมนูภาษาอังกฤษ)
  • โปรแกรมเสริมอื่นๆ Java,Flash,shockwave,Start Menu, .NET V4
*หมายเหตุ : ห้องแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องๆ ละ 30 เครื่อง
 
 
   
   ผังแแสดงการจัดนิทรรศการ ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง

แผนที่สนามแข่งขัน ระดับสพป.
       1. ปฐมวัย
       2. ภาษาไทย
       3. คณิตศาสตร์
       4. วิทยาศาสตร์
       5. ภาษาต่างประเทศ
       6. สังคมศึกษาฯ
       7. สุขศึกษาฯ
       8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       9. ศิลปะ
       10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       11. การศึกษาพิเศษเรียนรวม
 
 
             ประกาศด่วน
ถึงโรงเรียนสังกัด สพป. ทุกโรง ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคใต้
    ตามที่โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปฯ ระดับภาคใต้
นั้น ได้ดำเนินการแก้ไข และเปลื่ยนตัว  นักเรียนและครู ไปแล้วนั้น
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว พบว่าบางโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้ทำการแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวไม่ถูกต้อง
กล่าวคือ 

การปลี่ยนตัว แต่ไปเลือกรูปแบบ การแก้ไขชื่อ 
การแก้ไขชื่อ คือ ชื่อหรือนามสกุล ไม่ถูกต้อง 
(ต้องแก้ให้ถูกต้อง)
 และการเปลี่ยนตัว คือการเปลี่ยนจากคนเดิมเป็นคนใหม่ (ตามเกณฑ์)
ทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ต้องแนบหลักฐานมาให้ถูกต้อง 
ตรงกับรายชื่อที่เปลี่ยนด้วย 
(ไม่แนบหลักฐานไม่ได้)
>>
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง (คลิกรายละเอียด)
(ข้อแนะนำการอัพโหลดไฟล์เอกสาร... ให้สแกนหนังสือพร้อมบัตรฯ
เป็น 1 ไฟล์ หากแยกไฟล์แล้วอัพโหลด ไฟล์ใหม่จะลบไฟล์เก่า)
*** กรณีการเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน หากตรวจสอบแล้วยังเป็นชื่อคนเก่า
ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
- เลือกรูปแบบถูกต้องหรือไม่ (ถ้าเป็นการเปลี่ยนตัว ต้องแนบเอกสาร
หากเปลี่ยนตัวแล้วเลือกเป็นแก้ไขรายชื่อ จะไม่พิจารณาอนุญาต)
- มีลายมือชื่อยินยอมจากผู้ฝึกสอนคนเดิม
- แนบสำเนาบัตรประชาชน

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
จะเปิดระบบให้ดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนตัวอีกครั้ง
ระหว่างวันที่ 
8 - 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มและรายละเอียด
ที่กำหนดทุกประการ ตัวอย่างแบบฟอร์ม
 
 
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน

 
   การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจสำหรับการแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖)  
 
    
ให้โรงเรียนทุกโรงที่เข้าแข่งขันในระดับภาค ดำเนินการ upload รูปนักเรียน/ครู ลงในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกคน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
 
 


คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน  >>>ดาวน์โหลด<<<
คู่มือการแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้สอน  >>>ดาวน์โหลด<<<
เอกสารการเปลี่ยนตัวและแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้สอน  >>>ดาวน์โหลด<<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารและผลงานล่วงหน้า
กิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารและผลงานล่วงหน้า   
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:12 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
 
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

ระดับภาคใต้

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-20 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
แข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์                        18-20 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,727
จำนวนทีม 5,160
จำนวนนักเรียน 16,105
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,882
จำนวนกรรมการ 1,291
ครู+นักเรียน 24,987
ครู+นักเรียน+กรรมการ 26,278
ประกาศผลแล้ว 253/253 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 18
สัปดาห์ที่แล้ว 1,153
เดือนนี้ 1,125
เดือนที่แล้ว 438
ปีนี้ 11,332
ทั้งหมด 1,488,738