หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 7 12 9
2 016 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 21 60 30
3 017 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 28 56 36
4 018 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 44 88 52
5 019 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 27 67 40
6 020 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 46 31
7 021 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 12 10
8 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 35 67 44
9 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 8 10 9
10 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 34 83 48
11 025 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 0 0 0
รวม 241 501 309
810

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำหวัดระนอง 077-810-693
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]